ET Healing

Sterrenhemel

Als je je durft te laten leiden door je hart, dan gaat het universum met je mee werken om je dromen te verwezenlijken.

Een healing door buitenaardsen – een ver-van-je-bed-show? Dat is het inderdaad 😉 De ‘ExtraTerrestrials’ – oftewel ET´s – waar ik sinds 2014 mee samen werk zijn onder andere afkomstig van Sirius B, de ster die om de zon Sirius A heen draait. Sirius A kennen wij als de helderste ster aan onze nachtelijke hemel.

De ET’s zijn net als jij en ik van vlees en bloed en hebben hun eigen DNA. Wat betreft technologie en ontwikkeling lopen ze honderden jaren op ons voor. Vanuit een parallelle dimensie kunnen ze zeer complexe operaties uitvoeren. Aangezien tijd in hun dimensie anders wordt beleefd, duurt een ET Healing van ongeveer een half uur – aardse tijd – bij hen in werkelijkheid vele uren.

ET Healings zijn krachtige healings. De effecten kunnen direct merkbaar zijn, zoals pijnverlichting of verbeterde stemming. Vaak zijn de effecten na weken tot maanden op hun volle kracht. Dit komt doordat het even duurt voordat de veranderingen energetisch doorwerken in ons menselijk lichaam.

Sommige dingen gaan ons bevattingsvermogen te boven, desondanks gebeuren ze” ~ Adrian Dvir

Tijdens de sessie

Tijdens een ET Healing lig je in gemakkelijke kleding op een behandeltafel. Nadat we je hulpvraag hebben doorgesproken, stem ik me af op mijn ET-gidsen Armind, Ka & David en de rest van het veld. Ze zullen me leiden in je energieveld om balans te brengen. Ik fungeer tijdens de sessie als een kanaal voor de energie en zal aan je terugkoppelen wat de ET’s zeggen en doen. Je kunt ze ook vragen stellen als je wilt.  Mijn gidsen spreken door me heen (channelen) en kunnen zo hun reflecties geven op je vraag. Verder hoef je niets anders dan te voelen en observeren wat je ervaart en je mee te laten voeren door de rustgevende klanken die de ET’s maken ter ondersteuning van je proces.

 • Voor we de sessie starten zal ik je vragen de ET’s toestemming te geven om op je te werken.
 • Omdat de ET’s makkelijker toegang krijgen tot je systeem als je hartchakra open is, kun je met je aandacht naar je hartstreek gaan en daar ‘doorheen ademen’ om het gebied verder te openen.

Een ET Healing duurt ongeveer 2 uur inclusief voor- en nagesprek.

Mijn persoonlijke ervaring met de ET Healings van Haggai Katz

 • EstherEsthereigen ervaring met ET Healing

  Haggai Katz is een van 's werelds meest bekende healers die met buitenaardsen werkt. Sinds ik Haggai in 2014 heb ontmoet ben ik gedurende lange tijd eens in de ± 2 maanden naar hem toe gegaan om een healing van hem en zijn buitenaardse team te mogen ontvangen. Elke keer zijn dit bijzondere ervaringen die in kracht en intensiteit steeds toenamen. De sessies hebben me enorm geholpen om mijn trillingsfrequentie – en daarmee mijn bewustzijn – te verhogen. Hierdoor is mijn ‘kanaal’ steeds verder open gegaan en kan ik steeds meer dienen als 'healer'/medium. De sessies doen mijn kundalini energie – een immense hoeveelheid aan energie die bij ieder mens ligt opgeslagen aan de basis van de wervelkolom – ontwaken. Als ik een ET Healing ontvang (inmiddels m.n. van mijn eigen team ;)) stroomt de energie door mijn hele lichaam wat zich vaak uit in golfachtige bewegingen van stuit tot kruin en daarna een hele diepe diepe rust. Mijn hartstreek gaat steeds verder open waardoor ik steeds gemakkelijker vol liefde, vertrouwen en overgave in het leven kan staan en nauwelijks nog angst of onrust ervaar. Ik kan me gemakkelijker aan de flow van het leven overgeven, erop vertrouwend dat alles precies loopt zoals het hoort te lopen. Ik weet nu uit eigen ervaring dat er voor ons gezorgd wordt en dat iedereen hier is met een reden: zo veel mogelijk je eigen Licht laten schijnen!

  Als je je durft te laten leiden door je hart, dan gaat het universum met je mee werken om je dromen te verwezenlijken. Van contemplatie naar manifestatie! Ik heb het mogen ervaren bij het tot stand komen van mijn eigen praktijk Sanistrella.

  Sinds eind 2017 is mijn 'kanaal' zo ver open gegaan dat de ET's door mij heen kunnen spreken (channelen). Ik werk nu meestal met mijn drie 'vaste' gidsen van Sirius B (Armind, Ka & David) en ook met enige regelmaat met andere rassen zoals de Arcturianen, Tall Ones en Ancients. Het is zo ontzettend bijzonder om beter met deze bijzondere wezens te kunnen communiceren! Wat een schat aan informatie komt er door en wat een cadeau om onze sterrenvrienden beter te leren kennen ❤! Kom je het ook ervaren :)?

  Lees ook ervaringen van anderen met ET Healing

FAQ over ET Healing

Hoe ben jij in contact gekomen met de ET's?

In 2014 las ik over Haggai Katz, een Israëlische healer die al 15 jaar met teams van buitenaardse specialisten werkt. Ik voelde meteen sterke drang om hem te ontmoeten, alsof er iets in mij werd wakker gemaakt dat zei dat ik dit ook zou gaan doen. Dat hoopte ik althans vurig. Ik had al jaren een fascinatie voor graancirkels, UFO’s en buitenaards leven, dat had waarschijnlijk een reden.

Toen ik Haggai ontmoette bleek dat het inderdaad de bedoeling was dat ook ik met een team van ET’s zou gaan werken, geweldig!! Na drie maanden kreeg ik mijn eigen gids – David –  toegewezen. Na regelmatige energetische ‘upgrades’ bij Haggai werk ik nu met een team vanuit de 9e dimensie. Ik merk dat de healings steeds krachtiger worden. Er gebeuren echt prachtige dingen, zo mooi om te ervaren! Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit mooie werk mag doen en bij mag dragen aan een stukje heling van mens en aarde.

Opmerkelijk: tijdens een reading die ik in 2012 ontving van medium Karen Tromp, voorspelde ze mij dat mijn connectie met Sirius hersteld zou worden. Ik kon toen niet bevroeden dat ik twee jaar later inderdaad met ET’s zou werken met mijn gids van Sirius B!

Wie zijn de ET’s en waar komen ze vandaan?

De ET’s – oftewel ExtraTerrestrials – zijn buitenaardsen afkomstig van een vijftigtal verschillende planeten uit ons universum, waaronder Sirius (B). Alle sterren die wij aan de hemel zien stralen zijn in feite zonnen waar planeten omheen (kunnen) draaien – net zoals de Aarde om onze zon draait. Als we ons de grootsheid van het heelal voorstellen, wordt het beter denkbaar dat er op andere plekken ook leven moet zijn. Het universum is simpelweg te groot om slechts leven op Aarde ‘toe te laten’.

De ET’s zijn net als jij en ik van vlees en bloed en hebben hun eigen DNA. Hun DNA bevat meer basen – bouwstenen – dan ons menselijke DNA. Wat betreft technologie en ontwikkeling lopen ze ongeveer 500 jaar op ons voor. Onder de ET’s uit de medische teams bevinden zich onder meer artsen, psychologen en onderzoekers. Ze communiceren met elkaar en met ons met behulp van telepathische gedachtegolven. Deze reizen sneller dan de snelheid van het licht. Doordat de ET’s verder ontwikkeld zijn en goed voor hun thuisplaneten zorgen, kunnen ze vaak honderden tot duizenden jaren oud worden en bestaat er bij hen weinig tot geen ziekte.

Hebben de ET’s het goed met ons voor?

De ET’s waar we als ET Healers mee samen werken hebben het goed met ons voor. Ze zijn als het ware onze oudere broers en zussen – gezien hun verder ontwikkelde technologie en intelligentie. Ze willen ons begeleiden bij onze ontwikkeling en die van de Aarde. Alles is met elkaar verbonden, dus ook de Aarde neemt een belangrijke plek in in het universum. De mens put de Aarde al jarenlang uit. De effecten hiervan worden steeds duidelijker merkbaar zoals bijvoorbeeld klimaatverandering. De ET’s willen de gezondheid van mens en Aarde ondersteunen en helpen te verbeteren. Je kunt het vergelijken met een vorm van ‘ontwikkelingswerk’, zoals wat wij doen voor andere landen die dat nodig hebben. De ET’s komen ons helpen omdat wij om die hulp vragen – wie wil er niet dat de chaos en onrust op Aarde weer terug in balans komen? Ze respecteren echter altijd onze vrije wil en willen ons geen angst aanjagen. Dat is een van de redenen dat ze zich nog slechts op kleine schaal aan ons laten zien. Ze willen ons eerst laten wennen aan het idee dat er leven buiten de Aarde kan bestaan. Met ons aardse bewustzijn is dit vaak nog moeilijk te bevatten.

Wat kan ik tijdens een ET Healing ervaren?

Tijdens een ET Healing voeren de ET’s een scan uit op je lichaam waarna ze via channeling hardop aangeven wat ze zien en graag voor je willen doen. Ze vragen hierbij altijd om je toestemming. Tijdens de behandeling kun je verschillende sensaties ervaren. Het kan zijn dat je lichaam zwaarder aanvoelt, of juist dat het lijkt te gaan zweven. Je kunt tintelingen ervaren, druk, warmte, koude, jeuk, prikjes of elektrische stroompjes. Ook kan het gebeuren dat door spontane spiertrekkinkjes ledematen gaan bewegen. Dit komt omdat energie in beweging komt. Je kunt kleuren zien en veranderingen in lichtintensiteit terwijl je je ogen gesloten hebt. Ook kunnen er beelden omhoogkomen of emoties. Sommige mensen kunnen de ET’s (deels) waarnemen met hun derde oog.

Alles wat je ervaart is OK en onderdeel van de behandeling. Je kunt erop vertrouwen dat je in goede handen bent en dat de ET’s precies weten welke heling op dit moment geschikt is voor jou. Dit vindt ook plaats in afstemming met je gidsen en Hogere Zelf. Natuurlijk stemmen we eerst samen af welke vraag je voor ze hebt.

De ET’s maken sinds 2018 veelvuldig gebruik van klank om het helingproces verder te ondersteunen. Laat je meevoeren op de liefdevolle, rustgevende tonen die ze via mij voor je maken.

Hoe kan het dat de ET's (meestal) niet zichtbaar zijn voor ons?

Alles is trilling of energie. De ET’s trillen op een hogere frequentie dan wij. Daardoor zijn ze meestal niet zichtbaar. Dit is ook waarom wetenschappers maar geen bewijs vinden voor leven buiten de aarde. Ze proberen dit te onderzoeken met onze beperkte 3-dimensionele meetapparatuur. Veel ET’s en andere lichtwezens bevinden zich echter op een veel hogere trillingsfrequentie, waardoor we ze niet met onze fysieke ogen en meetapparatuur kunnen waarnemen. Ze bestaan in een andere dimensie. Wij bevinden ons als mensen in de 3e dimensie (3D), veel ET’s leven in de 5e tot en met 9e dimensie (5D-9D). Vanaf de 10e (10D) worden ze vormloze velden van licht en bewustzijn.

Ter illustratie: zo klein is het spectrum van zichtbaar licht voor ons 🙂

Moet ik toestemming geven voor een ET Healing?

Voor we de sessie starten zal ik je vragen of je de ET’s toestemming geeft om op je te werken. De ET’s werken pas op je als je hier zelf toestemming voor hebt gegeven. In het geval van kinderen kunnen ouders hier toestemming voor geven.

Wat kunnen de ET’s voor me doen?

De ET’s kunnen veel. Ze lopen qua technologie ver op ons vooruit. Toch zullen ze niet zomaar operaties uitvoeren die onze eigen artsen zelf ook kunnen, dat zou onze samenleving te veel ontwrichten. Als je je been hebt gebroken kun je dus toch het beste naar het ziekenhuis gaan.

Wat de ET’s doen is bijvoorbeeld:

 • Organen spoelen en repareren
 • Vastzittende spieren losmaken
 • Pijnklachten en andere aandoeningen verlichten
 • Werk aan het zenuwsysteem
 • Emotionele blokkades opheffen
 • Je helpen bij vastgeroeste (denk)patronen die je blokkeren
 • Je aura en chakra’s repareren
 • Karma uit vorige levens oplossen
 • Entiteiten/ energetische parasieten verwijderen
 • Terugbrengen van verloren zielendelen – soul retrieval – waardoor je meer jezelf wordt

De ET’s werken alleen in onze energielichamen. Ze werken niet direct in ons fysieke lichaam. Effecten kunnen wel doorwerken van het energielichaam in ons fysieke lichaam.

Hoe snel kan ik effect verwachten van een ET Healing?

De effecten van een ET Healing kunnen soms al binnen een dag merkbaar zijn – bijvoorbeeld het ervaren van pijnverlichting. Meestal duurt het echter weken tot maanden voordat de volledige effecten van de behandeling(en) zijn doorgewerkt in het fysieke lichaam. Dit komt omdat de ET’s op de energetische blauwdruk – het hologram – van het lichaam werken vanuit een andere dimensie. Het heeft tijd nodig voordat de effecten vanuit de negende dimensie (9D) zijn geïntegreerd in onze derde dimensie (3D).

De ET’s benadrukken dat we als mensen ook onze eigen verantwoordelijkheid hebben voor onze gezondheid. Het is belangrijk om te kijken naar dingen die je zelf kunt doen om je gezondheid te verbeteren, zoals bijvoorbeeld gezonde voeding en voldoende beweging.

Hoeveel sessies heb ik nodig?

Het is afhankelijk van je klachten of hulpvraag hoeveel sessies je nodig hebt. Vaak kom je met 3 tot 5 sessies al een heel eind. Soms is één sessie al voldoende. De ET’s geven meestal een suggestie hoeveel sessies je voor een specifieke hulpvraag kunt gebruiken en om de hoeveel weken je terug kunt komen. Meestal kunnen er meerdere weken (3 à 6) tussen de sessies zitten. Voel ook vooral zelf aan of – en zo ja, wanneer – je toe bent aan een vervolg sessie.

Zijn ET Healings geschikt voor kinderen?

ET Healings zijn zowel geschikt voor volwassenen als kinderen. Kinderen met ontwikkelingsstoornissen kunnen veel baat hebben bij ET Healings. De ET’s kunnen het energiesysteem van je kind op orde brengen waardoor ze meer gegrond zullen zijn. Ook reageren kinderen vaak sneller op de behandelingen. Ze zijn korter op aarde dan volwassenen waardoor ze doorgaans minder verstoringen in hun systeem hebben opgebouwd. Kinderen zijn vaak gevoelig voor de healings en ervaren ook allerhande sensaties terwijl er op ze gewerkt wordt.

Als je kind jonger is dan 18 jaar dien je als ouder/verzorger toestemming te geven voor de healing. De healing kan ’s avonds – op afstand – plaats vinden terwijl je kind rustig ligt te slapen. Als je kind oud genoeg is om te begrijpen wat een healing inhoudt, kun je ervoor kiezen hem/haar in te lichten en te vragen wat hij/zij aan de ET’s zou willen vragen. Kinderen vinden het vaak een spannende ervaring, in positieve zin.

Een ET Healing voor je kind kan zowel op afstand als in mijn praktijk plaats vinden.

Zijn ET Healings geschikt voor (huis)dieren?

Jazeker! ET Healings zijn zowel geschikt voor mens als dier.

Als een dier ziek is of getraumatiseerd door gebeurtenissen uit het verleden kan een healing uitkomst bieden. Angsten kunnen oplossen als verloren zielendelen worden teruggebracht en de ET’s helend licht naar binnen brengen. Omdat een dier geen mind heeft zoals wij kent het ook geen placebo-effect. Het stemt zich feilloos af op de energie in zijn veld, een eigenschap die wij als mensen van nature ook hebben, maar waar we niet altijd even goed naar luisteren 😉.

Omdat een dier geen mind heeft die hem in de weg zit, kan een dierenhealing snel resultaat laten zien. Een dier hoeft niets te ‘verklaren’, het past zich moeiteloos aan aan het nieuwe veld.

Interesse? Lees hier meer over Dierenhealing op afstand.

NB: Healing is geen vervanging van reguliere therapie. Raadpleeg bij gezondheidsklachten van uw dier ook altijd een dierenarts.

Hoe gaat een ET Healing op afstand in zijn werk?

Een ET Healing kan ook plaatsvinden op afstand. De ET’s komen dan gewoon naar je toe 😊! We spreken een tijdstip af waarop ik je bel om je vraag kort door te spreken. Daarna kun je rustig op bed of op de bank gaan liggen. Voorafgaand aan de sessie ontvang ik graag een foto van je – bij voorkeur een selfie via whatsapp. Ik gebruik deze voor de afstemming als ik me met mijn gids en team verbind.

Ook tijdens een afstandshealing ervaren mensen allerhande sensaties en veelal een diepe ontspanning. Vaak hoor ik terug dat mensen hebben gevoeld wanneer de sessie begon en weer eindigde. De energie verandert dan direct. Meestal duurt de healing een uur. Na afloop bel ik je opnieuw, om door te spreken wat je ervaren hebt en wat ik aan informatie heb doorgekregen. Ik channel mijn gidsen hardop tijdens de sessie en zal de geluidsopname na afloop aan je doorsturen. Je kunt dan precies horen wat ze hebben gezien en gedaan. Het is soms fijn de opname opnieuw te beluisteren en weer in de energie te ‘zakken’.

Een afstandshealing duurt ongeveer 1.5 à 2 uur. Als je voor het eerst een afstandshealing bij me ontvangt, stuur ik je de factuur vantevoren via email toe. Ik wil je vragen deze voorafgaand aan de sessie in orde te maken.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze ET vrienden en hun fascinerende werk? Lees het boek van Adrian Dvir, die in 1994 – hij was toen computer programmeur voor het Israëlische leger – in contact kwam met de ET’s en samen met hen healings begon te geven. Behalve in Israël hebben de ET’s inmiddels ook diverse ‘klinieken’ opgezet in andere landen, waaronder de VS, Australië, Denemarken, Engeland en Nederland.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in het ontvangen van een ET Healing?

Neem contact met me op voor een afspraak